Сервирање и послуживање хране и пића у објектима пекаре не сматра се угоститељском услугом, у смислу Закона о ПДВ

У члану 2. Правилника о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о ПДВ („Сл. гласник РС", бр. 21/17), којим је утврђено шта се сматра услугама предаје јела и пића за конзумацију на лицу места, додат је нови став 3, којим је прописано да се додатним услугама, које омогућавају тренутну потрошњу хране и пића, не сматрају услуге сервирања и послуживања хране и пића у објекту пекаре. Наведена допуна правилника ступила је на снагу 29. априла 2017. године.

   

У складу с тим, услугом предаје јела и пића за конзумацију на лици места, у смислу Закона о ПДВ, не сматра се сервирање хране и пића за конзумацију у објектима пекаре, што значи да се продаја, као и сервирање и послуживање пецива и бурека у објектима пекаре сматрају прометом пецива и бурека, који се опорезује посебном стопом ПДВ од 10%.

  

Подсећамо, да смо у вези са овим питањем објавили текст у РП бр. 9/17, стр. 5, где смо најавили да се очекују измене поменутог правилника, у циљу отклањања проблема са којим су се суочиле пекаре након његове примене од 1. априла 2017. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste