САОПШТЕЊЕ Уредништва приручника „Рачуноводствена пракса“

Прошле године је Министарство финансија прописало нови образац Преглед обрачуна ПДВ, који би морали да попуњавају сви обвезници ПДВ (привредна друштва, предузетници, недобитне организације, спортски клубови и друга правна лица), да се примењује почев од 2017. године. Образац је био изузетно компликован за попуњавање, јер је у њега требало унети податке у скоро 200 поља, при чему се вршило тотално „разлагање" свега у вези ПДВ, на начин супротан постојећој пракси и општим књиговодственим правилима. То је довело до великог протеста рачуновођа који су за тако нешто били тотално неприпремљени, за примену. Срећом, то је довело до одлагања примене овог обрасца.

 

Међутим, Министарство финансија није одустало од те замисли, и припрема нови образац Преглед обрачуна ПДВ, који би морали да попуњавају сви обвезници ПДВ од 2018. године. Нови образац је незнатно краћи од прошлог (попуњава се нешто мање од 180 поља, од чега један број попуњавају сами обвезници а неки подаци се аутоматски генеришу). У Европској унији, којој ми тежимо, просечан број поља је 39 (највише у Мађарској 99, док Немачка има 45, Француска 43, Холандија 26, а Ирска свега 6). Примена овог обрасца би представљала велики терет за рачуновође и рачуноводствене фирме, којима би се изузетно искомпликовао и увећао посао, а трошак поред њих би сносили обвезници.

Трошак је тешко тачно утврдити, али би износио вероватно неколико стотина милиона ЕУР у првој години, јер би требало променити софтвер и обучити рачуновође и кадрове Пореске управе, а у наредним годинама би износио по више десетина милона ЕУР, због повећања трошкова рада рачуновођа и запошљавања нових особа у рачуноводству, јер постојећи кадар не би могао физички да изнесе тај посао.Увођење тог обрасца би довело и до пада на Doing bussines листи, због компликовања прописа и стварање непотребних трошкова који смањују конкурентност.

Позитивни ефекти у борби против сиве економије у овом пропису не постоје, јер онај ко не уноси промет који врши на „црно" у садашњу ПДВ пријаву, неће га уносити ни у Преглед обрачуна ПДВ.

Због свега тога је став Уредништва приручника да треба одустати од увођења обрасца Преглед обрачуна ПДВ. А ако је то ипак толико неопходно, треба га урадити по угледу на Немачку или европски просек, а образац не треба имати никако више од 50 поља.

Приручник „Рачуноводствена пракса" подржава оправдан протест-Петицију рачуновођа чије мишљење нажалост не уважава предлагач наведеног прописа.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste