Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2017. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 264 од 25. септембра 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу 2017. године износи 65.094 динара. Исплаћена зарада у августу 2017. номинално је мања од исплаћене зараде у јулу 2017. за 1,7% а реално мања за 1,9%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу 2017. године износи 47.220 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2017. године номинално је мања за 1,8% а реално мања за 2,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Август 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

65.094

47.220

   

Просечна зарада исплаћена у августу 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у августу 2016. године, номинално је већа за 4,2%, а реално већа за 1,7%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у августу 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2016. године, номинално је већа за 4,3%, а реално већа за 1,8%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август 2017. године од 65.094 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. октобра 2017. године у износу од 325.470 динара (65.094 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste