Од 6. јануара 2018. године, нови износи најниже и највише месечне основице доприноса

У „Сл. гласнику РС", бр. 2/18, Министар финансија објавио је:

 

1) најнижу месечну основицу доприноса, која се примењује од 6. јануара до 31. децембра 2018. године, а која износи 23.053 динара;

 

2) најнижу месечну основицу доприноса за самосталне уметнике, свештенике и верске службенике и пољопривреднике, која се примењује од 6. јануара до 31. децембра 2018. године, а која износи 23.053 динара;

   

3) највишу месечну основицу доприноса, која се примењује од 6. јануара до 31. децембра 2018. године, а која износи 329.330 динара;

 

4) највишу годишњу основицу доприноса за 2017. годину, која износи 3.951.855 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste