Израчунавање месечног износа чланарине Привредној комори Србије

На својој интернет страници http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=Proveraclanarine, Привредна комора Србије објавила је апликацију за израчунавање висисне месечне чланарине за 2018. годину. Укуцавањем матичног броја и ПИБ-а правног лица, добија се месечни износ чланарине Привредној комори Србије, као и попуњен налог за пренос.

 

Поред тога, Комисија за финансијска питања Скупштине Привредне коморе Србије, донела је одлуку о висини попуста на чланарину обрачунату у складу са Одлуком о висини, начину и роковима плаћања чланарине и финансирању Привредне коморе Србије («Сл. гласник РС», бр. 114/17), која се такође може преузети на истој интернет страници Привредне коморе Србије.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste