Продужен рок за подношење пријава/одјава у ЦРОСО због техничких проблема

Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) је на својој интернет страници http://www.croso.gov.rs/ објавио важно обавештење за кориснике Портала, у којем се наводи:

   

Обавештавамо вас да је због техничких проблема који су наступили као последица више сукцесивних  нестанака електричне енергије у току кратког временског интервала  и поред свих мера, односно протокола предвиђених за случај нестанка  електричне енергије (УПС опрема, Агрегат) дошло до непредвиђеног квара на делу опреме.

   

У складу са тим обавештавамо вас да ће систем Централног регистра бити недоступан за рад као и да ће у складу са временским трајањем недоступности бити продужен рок за подношење пријава/одјава/промена на обавезно социјално осигурање.

   

Стручне службе преузимају све неопходне кораке како би недоступност трајала што краће, те вас молимо за разумевање."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste