Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 312 од 27. новембра 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за септембар 2018. године износила је 66.251 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 47.920 динара. 

  

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 3,7%, а реално за 3,4%, док је просечна нето зарада номинално мања за 3,7%, а реално за 3,4%.

    

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,9%, а реално за 2,7%, док је просечна нето зарада већа за 5,5% номинално, а за 3,3% реално.

 
Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

септембар 2018

септембар 2018

Република Србија - укупно

66 251

47 920

Зараде запослених у радном односу

66 740

48 296

Зараде запослених ван радног односа

44 490

31 183

Зараде запослених у правним лицима

70 249

50 864

Зараде предузетника и запослених код њих

36 230

25 818

Зараде у јавном сектору

74 974

54 031

Зараде ван јавног сектора

61 988

44 934


АРХИВА ВЕСТИ

ereste