Објављен Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта

Према Саопштењу које је објавила Агенција за привредне регистре (АПР) на својој интернет страници http://www.apr.gov.rs/, до 31. децембра 2018. године АПР ће успоставити Централну евиденцију стварних власника којој ће се приступати са интернет странице АПР.

  

Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима - стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији (регистровани субјекти).

   

Према наведеном Саопштењу, постојећи регистровани субјекти имају обавезу да евидентирају, електронским путем, податке о стварним власницима најкасније до 31. јануара 2019. године, у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС", број 41/18) и Правилником о садржини Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта („Сл. гласник РС", број 94/18).

   

У име регистрованог субјекта, упис, промену и брисање података из евиденције вршиће лице које је овлашћено за заступање у регистрованом субјекту, као и регистратор, на основу преузетих података од надлежних државних органа о регистрованом субјекту, у случајевима који су прописани законом.

   

Порталу Централне евиденције приступаће се са интернет стране АПР, креирањем налога у Систему за централизовано пријављивање корисника. Како би овлашћено лице могло да изврши евидентирање података неопходно је да поседује квалификовани сертификат за електронски потпис.

   

Истовремено, са евидентирањем врши се и објављивање података на порталу АПР, док подаци о стварном власнику регистрованог субјекта производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања тих података на интернет страни Агенције.

   

Како би пружило помоћ регистрованим субјектима у спровођењу законске обавезе, Министарство привреде је припремило Водич за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евиденцију, који је објављен на интернет страни министарства и који се може преузети путем следећег линка:

 

http://apr.gov.rs/Portals/0/Centralna%20evidencija%20stvarnih%20vlasnika/Vodic%20za%20evidentiranje%20stvarnog%20vlasnika.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste