Податак о просечној заради за јануар 2018. године биће објављен 26. марта 2018. године

Према Обавештењу о промени методологије просечних зарада Републичког завода за статистику од 26. фебруара 2018. године, Републички завод за статистику ће почев од 2018. године просечне зараде рачунати на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама ће се убудуће објављивати 55 дана (а не као до сада - 25 дана) по истеку месеца на који се зараде односе.      

 

Просечне зараде за јануар 2018. године биће објављене 26. марта 2018. године

    

У свим случајевима обрачуна нпр. отпремнине, (чл. 126. Закон о раду), учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом (чл. 26. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом), као и других накнада и примања физичких лица у марту 2018. године где се захтева последњи објављени податак о просечној заради републичког органа надлежног за послове статистике, користиће се последњи објављени податак а то је податак о просечној заради за децембар 2017. године (бруто зарада: 74.887 дин., а нето зарада: 54.344 дин.), све до објављивања новог податка о просечној заради - 26. марта 2018. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste