Измене Закона о ПДВ, рачуноводству, ревизији и других

У „Сл. гласнику РС", бр. 30/18, објављене су измене и допуне:

 

- Закона о порезу на додату вредност

- Закона о акцизама

- Закона о пореском поступку и пореској администрацији

- Закона о играма на срећу

- Закона о ревизији

- Закона о рачуноводству

- Закона о факторингу

- Закона о девизном пословању

   

Измењени су бројни закони, али није било суштинских измена нити измена великог обима.

Измене Закона о порезу на додату вредност, ће се примењивати од 1. јула 2018. године (односно од 1. јануара 2019. године). Измене се односе на нека прецизирања, проширење коришћења посебне пореске стопе за смешу за исхрану стоке, проширење пореских ослобођења за слободне зоне, измене правила за рефакцију ПДВ страном обвезнику и ограничавање рефакција за ПДВ на бебе на бебе рођене до 30. јуна 2018. године. О наведеним изменама ће бити опширније писано у наредним бројевима РП, који ће бити код претплатника пре примене ових измена.

  

Измене Закона о рачуноводству и Закона о ревизији су везане за то да оснивач, односно власник или члан управљања друштва за рачуноводство односно ревизију не може бити лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела против права по основу рада, привреде, имовине, правосуђа, прања новца, финансирања тероризма, јавног реда и мира, правног саобраћаја и службене дужности.

 

О изменама Закона о девизном пословању и Закона о факторингу је писано у РП 10/18.

 

О изменама Закона о акцизама (везане за кафу, неке деривате нафте и др.) и Закона о пореском поступку и пореској администрацији писаћемо опширније у наредном броју.

 

Код Закона о играма на срећу једина је промена брисање из самог закона надлежности Управе за спречавање прања новца над његовом применом, јер је то фактички регулисано другим законом.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste