Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2018. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 130 од 25. маја 2018. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за март 2018. године износила је 68.251 динар, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 49.400 динара.

   

У односу на претходни месец, просечна бруто и нето зарада номинално је већа за 3,3%, а реално за 3,2%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,9%, а реално за 1,5%, док је просечна нето зарада већа за 3,4% номинално, а за 2,0% реално.


Износе просечних зарада
, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

март 2018

март 2018

 

 

 

Република Србија - укупно

68.251

49.400

 

 

 

Зараде запослених у радном односу

68.635

49.697

Зараде запослених ван радног односа

47.553

33.332

 

 

 

Зараде запослених у правним лицима

72.214

52.329

Зараде предузетника и запослених код њих

37.564

26.714

 

 

 

Зараде у јавном сектору

76.703

55.272

Зараде ван јавног сектора

63.943

46.406


АРХИВА ВЕСТИ

ereste