Објављена нова Корисничка упутства за попуњавање обрасца ПОПДВ и креирање и подношење пореске пријаве ПДВ

Пореска управа је на својој интернет страници (http://www.purs.gov.rs/), у делу „Пореска управа  >>  Правна лица  >>  ПДВ  >>  Упутство за примену ПДВ", објавила ново Корисничко упутство за исказивање података у прегледу обрачуна ПДВ - Обрасцу ПОПДВ које се може преузети (у pdf формату) путем следећег линка:
    

http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4886

     
Пореска управа је извршила иновирање првобитног Корисничког упутства, како би њиме биле обухваћене последње измене Закона о ПДВ и Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ.
      

Осим наведеног упутства, у истом делу интернет странице Пореске управе, постављено је Корисничко упутство за креирање и подношење пореске пријаве ПДВ са прегледом обрачуна ПДВ, које се може преузети путем следећег линка:
        

http://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=4889


АРХИВА ВЕСТИ

ereste