Од 1. јануара 2019. године минимална цена рада 155,30 динара

На основу члана 112. став 2. Закона о раду („Сл. гласник PC", бр. 24/05, ... , 113/17) Влада је донела Одлуку о висини минималне цене рада за период јануар - децембар 2019. године, која је објављена у „Сл. гласнику РС" број 69 од 14. септембра 2018. године.

  

Према наведеној Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар - децембар 2019. године износи 155,30 динара („нето"), по радном часу.

  

Дакле, све исплате минималне зараде закључно са 31. децембром 2018. године врше се у износу од 143,00 динара нето по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата минималне зараде.

 

Почев од 1. јануара 2019. године, приликом исплате минималне зараде примењује се новоутврђени нето износ минималне зараде од 155,30 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата минималне зараде.

    

Ред.

бр.

Период примене

Нето износ по радном часу (у динарима)

„Сл. гласник РС"

1.

јули - децембар 2014.

115,00

74/14

2.

јануар - децембар 2015.

121,00

104/14

3.

јануар - децембар 2016.

121,00

79/15

4.

јануар - децембар 2017.

130,00

77/16

5.

јануар - децембар 2018.

143,00

88/17

6.

јануар - децембар 2019

155,30

69/18


АРХИВА ВЕСТИ

ereste