Омогућено подношење децембарских ПДВ пријава без правних последица по пореске обвезнике

Пореска управа је на својој интернет страници објавила важно саопштење у вези са подношењем ПДВ пријава.

   

Наиме, Пореска управа обавештава све обвезнике да ће, услед неочекиваних техничких проблема који су изазвали тешкоће у раду Информационог система Пореске управе, подношење пореских пријава за Порез на додату вредност бити омогућено без правних последица по пореске обвезнике све до успостављања редовног режима рада Информационог система.

   

Дакле, сви они који нису могли јуче (15. јануара 2019. године) да поднесу пореску пријаву за ПДВ због тешкоћа у раду Информационог система Пореске управе, могу пореску пријаву поднети данас (16. јануара 2019. године) односно до успостављања редовног режима рада Информационог система и то без правних последица тј. без санкција и пријава од стране Пореске управе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste