Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 286 од 25октобра 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за август 2019. године износила је 74.768 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54.115 динара.

      

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 1,7% а реално за 1,7%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 1,7%, а реално мања за 1,7%.

    

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за август 2019. године номинално је већа за 8,6%, а реално за 7,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 8,7%, односно за 7,3% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

август 2019

август 2019

     

Република Србија - укупно

 74 768

 54 115

     

Зараде запослених у радном односу

 75 242

 54 479

Зараде запослених ван радног односа

 49 351

 34 590

     

Зараде запослених у правним лицима

 79 428

 57 558

Зараде предузетника и запослених код њих

 40 682

 28 928

     

Зараде у јавном сектору

 83 688

 60 200

Зараде ван јавног сектора

 70 669

 51 318

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste