Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 311 од 25. новембра 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за септембар 2019. године износила је 74.160 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 53.698 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 0,8% а реално за 0,3%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 0,8%, а реално мања за 0,3%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за септембар 2019. године номинално је већа за 11,9%, а реално за 10,7%, док је просечна нето зарада већа за 12,1% номинално, а за 10,9% реално.


Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

септембар 2019

септембар 2019

Република Србија - укупно

74 160

53 698

Зараде запослених у радном односу

 74 644

 54 071

Зараде запослених ван радног односа

 49 063

 34 388

Зараде запослених у правним лицима

 78 827

 57 147

Зараде предузетника и запослених код њих

 39 999

 28 454

Зараде у јавном сектору

 83 217

 59 871

Зараде ван јавног сектора

 69 995

 50 860


АРХИВА ВЕСТИ

ereste