Месечне основицe доприноса у 2020. години

У „Сл. гласнику РС" број 88 од 13. децембра 2019. године објављен је податак о просечној заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној за период од октобра 2018. до септембра 2019. године. Просечна зарада по запосленом у Републици Србији исплаћена за период од октобра 2018. до септембра 2019. године износила је 73.718 динара.

                                                                                                         

Узимајући у обзир наведени податак, на основу одредаба чл. 37. и 42. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, 61/05, ... , 95/18 и 86/19), утврђује се:

 

- најнижа месечна основица доприноса у износу од 25.801. динар, и

- највиша месечна основица доприноса у износу од 368.590 динара,

                                                                          

које ће се примењивати за обрачун и плаћање доприноса почев од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste