Продужен је рок за ажурирање података у ЦРОСО

У „Сл. гласнику РС", бр. 91/19, објављен је Закон о изменама и допунама Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, којим је продужен рок за ажурирање података у Јединственој бази ЦРОСО на две године од почетка примене Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Сл. гласник РС", бр. 56/18), односно до краја 2020. године, као и рок за успостављање Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава у оквиру информационог система ЦРОСО.

   

Дакле послодавци, који до сада то нису учинили, имају могућност да, до краја 2020. године, поднесу пријаву промене података за своје запослене у ЦРОСО, у којој ће извршити усклађивање са новим шифарницима занимања и нивоа квалификације (поља 16. и 17. Јединствене пријаве).

   

Подсећамо да смо у вези са обавезом ажурирања података у пријави осигурања за радно ангажована лица у ЦРОСО, писали у РП бр. 8/19, страна 69 и РП бр. 20/19, страна 71.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste