Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 343 од 25децембра 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за октобар 2019. године износила је 76.096 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 55.065 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,6% а реално за 2,5%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 2,5%, а реално већа за 2,4%.

    

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за октобар 2019. године номинално је већа за 10,3%, а реално за 9,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,3%, односно за 9,2% реално.

 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

октобар 2019

октобар 2019

   

Република Србија - укупно

 76 096

 55 065

   

Зараде запослених у радном односу

 76 541

 55 409

Зараде запослених ван радног односа

 52 455

 36 767

   

Зараде запослених у правним лицима

 80 787

 58 533

Зараде предузетника и запослених код њих

 41 728

 29 657

   

Зараде у јавном сектору

 84 690

 60 913

Зараде ван јавног сектора

 72 175

 52 396

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste