Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 075 од 25. марта 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јануар 2019. године износила је 75.296 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54.521 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 4,3% а реално за 3,9%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 4,1%, а реално већа за 3,6%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2019. године номинално је већа за 8,8%, а реално за 6,6%, док је просечна нето зарада већа за 8,9% номинално, а за 6,7% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

јануар 2019

јануар 2019

Република Србија - укупно

75 296

54 521

Зараде запослених у радном односу

75 704

54 836

Зараде запослених ван радног односа

50 529

35 417

Зараде запослених у правним лицима

79 815

57 870

Зараде предузетника и запослених код њих

41 266

29 304

Зараде у јавном сектору

85 552

61 542

Зараде ван јавног сектора

70 386

51 160


АРХИВА ВЕСТИ

ereste