Нови обрасци за рефундацију боловања преко 30 дана

 

Републички фонд за здравствено осигурање, на својој интернет страници https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1033-b-19, објавио је нове обрасце за рефундацију накнаде зараде за боловање преко 30 дана, односно наканду зараде, која пада на терет средстава овог фонда.

 

У обавештењу је наведено да Образац ОЗ-7 садржи и ближа објашњења неопходна за његово правилно попуњавање. Републички фонд за здравствено осигурање је доставио и упутство филијалама здравственог осигурања у вези са начином обрачуна накнаде зараде, која пада на терет овог фонда.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste