Информација о просечној заради исплаћеној у априлу 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 164 од 25јуна 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за април 2019. године износила је 75.441 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54.645 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 0,9% а реално за 0,2%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 0,7%, а реално је на истом нивоу, односно статистички већа за 0,0%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за април 2019. године номинално је већа за 11,1%, а реално за 7,8%, док је просечна нето зарада већа за 11,3% номинално, односно за 8,0% реално.

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

април 2019

април 2019

Република Србија - укупно

75 441

54 645

Зараде запослених у радном односу

 75 872

 54 978

Зараде запослених ван радног односа

 50 880

 35 660

Зараде запослених у правним лицима

 80 154

 58 132

Зараде предузетника и запослених код њих

 40 632

 28 885

Зараде у јавном сектору

 85 049

 61 160

Зараде ван јавног сектора

 70 934

 51 588


АРХИВА ВЕСТИ

ereste