Обавештење Пореске управе о немогућности коришћења електронских сервиса

Пореска управа је на својој интернет страници http://www.poreskauprava.gov.rs/ у делу „Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Саопштења  >>  За медије  >>  Обавештење пореским обвезницима" објавила саопштење о промени режима коришћења портала Пореске управе следеће садржине:

   

„Поштовани порески обвезници,

 

У току су активности на успостављању нове организационе структуре Пореске управе од 01.07.2019. године и у оквиру ових активности извршиће се низ организационих, техничких и осталих радњи у периоду до 01.07.2019. године.

  

Обавештавамо вас да у оквиру поступка прилагођавања ИКТ инфраструктуре Пореске управе новој организационој структури Пореске управе од 01.07.2019. године доћи ће до привремене промене режима за коришћење портала Пореске управе, и то првенствено у делу е-порези помоћу кога вршите подношење пореских пријава електронским путем, користите сервис за издавање електронских пореских уверења и слично.

   

Промена режима коришћења значи да ће вам одређене електронске услуге бити недоступне у следећим временским интервалима и то: 

    

- Информациони систем који користе порески обвезници (Е-портал) биће недоступан у периоду од 29.06.2019. годину од 16:00 часова до 01.07.2019. године у 06:00 часова.

   

- Информациони систем који користе порески обвезници - сервис Рефакција и ослобођање ПДВа биће недоступан у периоду од 27.06.2019. годину од 16:00 часова до 01.07.2019. године у 06:00 часова.

   

- Информациони систем који користе други државни органи преко еЗуп портала биће  недоступан у периоду од 27.06.2019. годину од 16:00 часова до 01.07.2019. године у 06:00 часова.

   

Oбавештавамо да порески обвезници неће трпети никаве правне последице због немогућности коришћења електронских сервиса Пореске управе у наведеном периоду.

   

Такође вам се, унапред, захваљујемо на разумевању.

   

ПОРЕСКА УПРАВА"


АРХИВА ВЕСТИ

ereste