Од 1.1.2020 минимална цена рада по сату биће 172,5 динара (предлог Владе РС)

Према предлогу Владе Републике Србије, минимална цена рада од 1. јануара 2020. године износиће 172,50 динара по радном часу (у нето износу).

   

С' обзиром на то да се синдикати, послодавци и Влада РС нису договорили око повећања досадашње минималне цене рада по сату од 155,30 динара и да у складу са чл. 112. Закона о раду Социјално-економски савет није донео одлуку о повећању висине минималне цене рада, одлуку о повећању досадашње минималне цене рада по сату од 11,1% донеће Влада Републике Србије.

   

Према најави министра финансија, минимална зарада у наредној 2020. години биће 30.022 динара уместо досадашњих 27.022 динара.

   

Узимајући у обзир да ће се нова минимална цена рада, у складу са чл. 112. Закона о раду примењивати од 1. јануара 2020. године, досадашњи износ минималне цене рада по сату од 155,30 динара примењује се и даље на исплате минималне зараде до 31. децембра 2019. године.

   

Такође, министар финасија је најавио да ће од 1. јануара 2020. године неопорезиви део плате бити повећан са 15.300 динара на 16.300 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste