Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2019. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 259 од 25септембра 2019. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јул 2019. године износила је 76.056 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 55.042 динара.

       

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,8% а реално за 3,0%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 2,6%, а реално већа за 2,8%.

     

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јул 2019. године номинално је већа за 11,8%, а реално за 10,0%, док је просечна нето зарада номинално већа за 11,9%, односно за 10,1% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

јул 2019

јул 2019

   

Република Србија - укупно

 76.056

 55.042

   

Зараде запослених у радном односу

 76.526

 55.404

Зараде запослених ван радног односа

 50.927

 35.704

   

Зараде запослених у правним лицима

 80.770

 58.527

Зараде предузетника и запослених код њих

 41.498

 29.498

   

Зараде у јавном сектору

 85.632

 61.568

Зараде ван јавног сектора

 71.647

 52.037

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste