Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 26. октобра 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за август 2020. године износила је 80.901 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58.513 динара.
 

У односу на претходни месец (јул 2020. године), просечна бруто зарада за август 2020. године номинално је мања за 2,5%, а реално за 2,4%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 2,5% а реално за 2,4%.
 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за август 2020. године номинално је већа за 8,2%, а реално за 6,2%, док је просечна нето зарада већа за 8,1% номинално, односно за 6,1% реално.
 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:
 

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

август 2020

август 2020

   

Република Србија - укупно

80 901

58 513

   

Зараде запослених у радном односу

81 321

58 833

Зараде запослених ван радног односа

52 311

36 663

   

Зараде запослених у правним лицима

86 315

62 527

Зараде предузетника и запослених код њих

44 316

31 386

   

Зараде у јавном сектору

92 541

66 492

Зараде ван јавног сектора

75 894

55 081


АРХИВА ВЕСТИ

ereste