Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. новембра 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за септембар 2020. године износила је 82.515 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59.698 динара.

   

У односу на претходни месец (август 2020. године), просечна бруто зарада за септембар 2020. године номинално је већа за 2,0%, а реално за 2,5%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално, такође, већа за 2,0% а реално за 2,5%.

  

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за август 2020. године номинално је већа за 11,3%, а реално за 9,3%, док је просечна нето зарада већа за 11,2% номинално, односно за 9,2% реално.

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

септембар 2020

септембар 2020

Република Србија - укупно

82 515

59 698

Зараде запослених у радном односу

82 948

60 029

Зараде запослених ван радног односа

53 607

37 572

Зараде запослених у правним лицима

88 041

63 781

Зараде предузетника и запослених код њих

44 713

31 760

Зараде у јавном сектору

94 197

67 658

Зараде ван јавног сектора

77 456

56 250


АРХИВА ВЕСТИ

ereste