Нове мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

У „Сл. гласнику РС" број 145 од 3. децембра 2020. године објављена је Уредба о изменама Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (у наставку: Измена Уредбе), која ступа на снагу данас - 4. децембра 2020. године.
 

Изменама Уредбе, у Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС", бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20, 138/20, 141/20 и 144/20) промењен је члан 9в којим је сада прописано:
 

    Изузетно од одредаба члана 6. став 3, члана 7. став 2. и члана 8. став 2. ове уредбе, у периоду почев од 4. децембра 2020. године закључно са 15. децембром 2020. године, радно време објеката у којима се обавља делатност:

-       у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места), пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.),

-       пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри, пијаце и сл.) и

-       приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.), као и у

-       објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) и

-       делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије) и

-       области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.)

ограничава се тако да ти објекти могу радити само радним данима (од понедељка до петка) од 05.00 часова до 17.00 часова.
 

    Наведено ограничење не односи се на радно време:
 

1)      апотека, изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у претходној тачки (радним данима од 05.00 до 17.00 часова), као и суботом и недељом;
 

2)      трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, и самостални малопродајни објекти у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
 

3)      ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл., које могу да раде и ван радног времена утврђеног у претходној тачки (радним данима од 05.00 до 17.00 часова), као и суботом и недељом;
 

4)      позоришта, биоскопа, музеја, галерија и сл., који могу да раде и суботом и недељом до 17.00 часова;
 

5)   ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа, као и суботом и недељом;
 

6)      пијаца, које суботом и недељом могу да раде од 06.00 часова до 15.00 часова;
 

7)      фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију - када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у претходној тачки (радним данима од 05.00 до 17.00 часова), као и суботом и недељом;
 

8)      свих других радњи, објеката и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања, који могу да раде и суботом до 17.00 часова.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste