Данас почела исплата минималца за запослене у туризму и угоститељству

Данас (14. децембра 2020. године) почела је исплата бесповратних средстава (субвенција) за подршку раду угоститељске и туристичке привреде.

 

Средстава се исплаћују у висини од 30.367,00 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец октобар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву, како је предвиђено Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Сл. гласник РС", број 146/20).

   

Према изјави Министра финансија објављеној на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs), у делу „Активности - Вести":

   

„Предузећима ће новац бити уплаћен на посебне наменске рачуне које Управа за трезор отворa за ову сврху. Процедура за исплату је поједностављена, тако да је потребан само један долазак овлашћеног лица привредног субјекта у надлежну филијалу Управе за трезор."

   

У вези са наведеном исплатом средстава субвенције за подршку раду угоститељске и туристичке привреде на интернет страници Управе за трезор (www.trezor.gov.rs) постављено је обавештење следеће садржине:

 

     

Дакле, на основу наведеног, може се закључити да је ради исплате средстава субвенција потребно да овлашћено лице привредног субјекта оде у надлежну филијалу Управе за Трезор и понесе личну карту и ОП образац.

  

Према нашим сазнањима, потребно је да ОП образац буде не старији од 6 месеци.

            

У вези са евентуалним проблемима око отварања наменских рачуна и исплате субвенција, најбоље је контактирати Управу за трезор (www.trezor.gov.rs).


Обавештење Управе за трезор

АРХИВА ВЕСТИ

ereste