Дана 31.12.2020. истиче рок за ажурирање података у ЦРОСО

 

Подсећамо да је последњим изменама Закона о ЦРОСО  („Сл. гласник РС", бр.95/18 и 91/19) са краја 2019. године продужен рок за ажурирање података у Јединственој бази ЦРОСО на две године од почетка примене Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање податка у евиденцијама у области рада („Сл. гласник РС", бр. 56/18), до краја 2020. године.
 

Послодавци који до сада то нису учинили треба да поднесу пријаву промене података за своје запослене у ЦРОСО, у којој ће извршити усклађивање са новим шифарницима занимања и нивоа квалификације (поља 16. и 17. Јединствене пријаве) до 31.12.2020. године.
 

О овоме смо писали у РП бр. 8/19, страна 69, РП бр. 20/19, страна 71, РП 23/19, страна 122 и РП 1/20, страна 117.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste