Влада усвојила Уредбу о начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса на рате

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 24.  децембра 2020. године, усвојила Уредбу о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 (у наставку текста: Уредба), која je објављена у "Сл. гласника РС", бр. 156/20.
 

Све претплатнике и чланове смо већ информисали о томе да је припремљен предлог уредбе и које су њене основне одредбе (објавили смо вест на нашем сајту и информацију у најновијем броју РП 1/21, који данас излази из штампе). Текст донете Уредбе је истоветан са предлогом, тако да се у свему примењује како смо навели у вести на нашем сајту и информацији у РП бр. 1/21. Детаљније о начину плаћања дугованог пореза и доприноса на рате у складу са Уредбом, биће објављен текст у РП бр. 2-3/20.
 

Имајући у виду да привредни субјекти немају обавзу достављања било каквог захтева за одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса, јер ће се одлагање вршити по аутоматизму, као и да прва рата доспева за плаћање тек 10. фебруара 2021. године, нема потребе журити са организовањем webinarа на ову тему. У складу са тим, у вези са начином плаћања одложених обавеза на рате прописаним Уредбом, говорићемо на нашем наредном webinaru, који ће се одржати у току јануара 2021. године, на тему: Састављање финансијских извештаја за 2020. годину и актуелности у примени прописа.
 


uredba-covid.pdf

АРХИВА ВЕСТИ

ereste