Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. децембра 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за октобар 2020. године износила је 83.106 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60.109 динара.

У односу на претходни месец (септембар 2020. године), просечна бруто зарада за октобар 2020. године номинално је већа за 0,7%, а реално за 0,6%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално, такође, већа за 0,7% а реално за 0,6%.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за октобар 2020. године номинално је већа за 9,2%, а реално за 7,3%, док је просечна нето зарада, такође, већа за 9,2% номинално, односно за 7,3% реално.

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

октобар 2020

октобар 2020

   

Република Србија - укупно

83 106

60 109

   

Зараде запослених у радном односу

83 531

60 435

Зараде запослених ван радног односа

54 381

38 116

   

Зараде запослених у правним лицима

88 716

64 248

Зараде предузетника и запослених код њих

44 766

31 821

   

Зараде у јавном сектору

94 711

68 021

Зараде ван јавног сектора

78 106

56 700


АРХИВА ВЕСТИ

ereste