Рок за плаћање (јануарских) пореских обавеза истиче 18. фебруара (због државног празника)

Пореска управа је на својој интернет страници http://www.purs.gov.rs/ у делу „Пореска управа > Биро за информисање > Новости" објавила информацију којом обавештава предузетнике-паушалце да 18. фебруара 2020. године истиче рок за плаћање месечних обавеза по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за јануар 2020. године. Решења о утврђеним пореским обавезама предузетницима-паушалцима достављена су у пореско сандуче на порталу Пореске управе, за чији приступ је неопходан  квалификовани електронски сертификат.

   

Осим наведене обавезе за предузетнике-паушалце, и за друге пореске обавезе чији законски рок за измирење истиче 15. фебруара 2020. године, који пада у суботу и на дан државног празника, рок за измирење/достављање пријава се помера на први наредни радни дан, тј. 18. фебруар 2020. године, и то за:

 

- подношење пореске пријаве ПППДВ са обрасцем ПОПДВ и уплата ПДВ за јануар 2020. године;

- уплату месечне аконтације пореза на добит за јануар 2020;

- подношење пореске пријаве за обрачун акцизе на Обрасцу ПП ОА за јануар 2020;

- уплату акцизе обрачунате за период од 16. - 31. јануара 2020 и

- друге уплате јавних прихода за јануар 2020. године (комуналне таксе, накнаде и др.).

   

Такође, како је саопштила Пореска управа, рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе траје до 18. фебруара 2020. године (право на рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе рођене закључно са 30. јуном 2018. године остварује се у складу са чланом 56б Закона о порезу на додату вредност).

 

Међутим, скрећемо пажњу да рок за плаћање пореза на имовину истиче 14. фебруара 2020. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste