Просечна зарада за децембар 2019., неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана и петоструки износ за обрачун пореске амортизације

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 034 од 25. фебруара 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за децембар 2019. године износила је 82.257 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59.772 динара.

     

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 5,6% а реално за 5,1%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 6,1%, а реално већа за 5,6%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2019. године номинално је већа за 14,0%, а реално за 11,9%, док је просечна нето зарада већа за 14,1% номинално, а за 12,0% реално.

   

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2019. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2019. године износи 75.814 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2019. године износи 54.919 динара.

 

Дакле, просечна годишња зарада у 2019. години износила је 909.768 динара (75.814 * 12), а неопорезиви износ за примену приликом утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2019. годину износи 2.729.304 динара (909.768 * 3).

  

За потребе обрачуна пореске амортизације за стална средства стечена закључно са 31. децембром 2018. године, приликом попуњавања Обрасца ОА, петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2019. године износи 411.285 динара (82.257 * 5).
              

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

 

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

 

XII 2019

I-XII 2019

XII 2019

I-XII 2019

     

Република Србија - укупно

 82 257

 75 814

 59 772

 54 919

     

Зараде запослених у радном односу

 82 737

 76 269

 60 144

 55 271

Зараде запослених ван радног односа

 53 941

 50 562

 37 805

 35 440

     

Зараде запослених у правним лицима

 87 552

 80 572

 63 704

 58 439

Зараде предузетника и запослених код њих

 43 203

 40 688

 30 768

 28 934

     

Зараде у јавном сектору

 91 581

 85 341

 65 987

 61 392

Зараде ван јавног сектора

 78 038

 71 395

 56 959

 51 917

           


АРХИВА ВЕСТИ

ereste