Објављено Упутство за примену теста самосталности

Пореска управа је 26. фебруара 2020. године на својој интернет страници (http://www.purs.gov.rs/), у делу „Биро за информисање > Новости > Упутство за примену теста самосталности", објавила Упутство за примену теста самосталности - Упутство за примену члана 85. став 1. тачка 17. Закона о порезу на доходак грађана у пореској контроли (Тест самосталности).

   

Упутство је обимно и детаљно, а може се преузети путем следећег линка.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste