АПР омогућио коначно достављање и потписивање извештаја до 5. марта у поноћ

На интернет страници Агенције за привредне регистре (АПР) - http://www.apr.gov.rs/, дана 28. фебруара 2020. године, објављена је вест да је преко посебног информационог система АПР тренутно примљено укупно 192.389 извештаја, за 22.892 извештаја више него што је Агенција примила до краја фебруара прошле године.

    

У систему је још око 60.000 обвезника који су креирали налоге и започели поступке састављања извештаја, али их још увек нису електронски потписали и доставили АПР-у, међутим, већ сада је евидентно да је за око 100.000 повећан број обвезника који ове године достављају финансијске извештаје за 2019. годину.

    

Оно што је значајна информација у овој вести за све обвезнике достављања финансијских извештаја јесте да ће, због тога што је систем у појединим периодима дана био преоптерећен, што је отежавало приступ и рад у њему, сви обвезници који до 2. марта, у поноћ, започну поступке састављања извештаја за статистичке потребе (самостално или заједно са редовним годишњим финансијским извештајем), односно изјава о неактивности, моћи да потпишу и доставе извештаје и изјаве у наредних неколико радних дана после истека рока, односно после 2. марта.

 

Према последњој информацији са интернет странице АПР, систем за састављање извештаја затворен је 2. марта у поноћ и више не могу да се креирају нови извештаји, док ће обвезници, који су започели поступак састављања извештаја, моћи да доставе своје извештаје најкасније до четвртка, 5. марта, у поноћ, када статистички извештаји морају бити достављени АПР, потписани електронским сертификатом законског заступника.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste