Допуњен Кодекс понашања државних службеника у вези са поступањем у кризним и ванредним ситуацијама

На основу члана 164. став 2. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС", бр. 79/05, ... , 94/17 и 95/18), Високи службенички савет донео је Одлуку о допуни Кодекса понашања државних службеника која је објављена у „Сл. гласнику РС" број 32 дана 16. марта 2020. године и ступила на снагу истог дана.

   

Наведеном Одлуком допуњује се Кодекс понашања државних службеника („Сл. гласник РС", бр. 29/08, 30/15, 20/18, 42/18 и 80/19) додавањем новог члана 14а којим се регулише поступање државних службеника у кризним и ванредним ситуацијама.

   

Према новододатом члану, државни службеник је дужан да се у кризним и ванредним ситуацијама (елементарне несреће и катастрофе, појаве епидемије заразне болести и друго) одговорно понаша и да поштује општа упутства и препоруке тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби у кризној или ванредној ситуацији.

   

Када је, ради спречавања ширења заразне болести, потребно предузимање посебних мера превенције, државни службеник који руководи државним органом или ужом унутрашњом јединицом у органу дужан је да пословне активности реорганизује и управљање људским ресурсима примери епидемиолошкој ситуацији, те да размотри и предузме мере за смањење преноса заразе међу запосленима, заштиту оних који су изложени већем ризику од штетних здравствених компликација, мере и планове за одржавање пословних процеса у случају да се догоди већи број изостанака од уобичајеног и минимизирање негативних ефеката на друге органе, службе и грађане.

   

Уколико у наведеном случају пословна активност захтева сталну комуникацију са запосленима, рад са странкама, тимски рад и групне сусрете са учесницима неког састанка, потребно је предност дати комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива и слично, а ако то није могућно, државни службеници су дужни да се придржавају следећих правила:

   

1)         да приликом пословних сусрета избегавају руковање и срдачно поздрављање;

2)         да ограниче групне пословне састанке на максимално до четири особе, а време трајања састанка до максимално 20 минута;

3)         да за састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од барем једног метра;

4)         да пре почетка и након састанка обезбеде да се просторија проветри и да се дезинфикују радне површине, кваке, коришћена апаратура и слично;

5)         да се на састанку служи флаширана вода;

6)         да се рад са странкама временски ограничи, да се приликом рада са странкама користе дезинфекциона средства за руке, маске и друга примерена и препоручена средства.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste