Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19

На сајту Министарства финансија Републике Србије, 24. марта 2020. гоине објављено је обавештење у вези са начином уплате донација за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19.

 

  

"Међународне организације, физичка и правна лица могу уплатити донације за помоћ у борби против епидемије болести COVID-19.

  

Донације је могуће уплатити у динарима и у девизама и то без провизије у складу са најновијом Одлуком Народне банке Србије.*

  

Међународне организације могу уплатити донације У ДЕВИЗАМА на девизни рачун број: 840-1630-88- Извршење буџета Републике Србије-девизни рачун, по инструкцији из Прилога (кога дајемо у наставку).

  

Уплате донација У ДИНАРИМА могу се вршити на следећим рачунима: 

 

    Текуће донације од међународних oрганизација

840 - 732161843 - 59

    Текуће помоћи ЕУ у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

840 - 732351843 - 31

    Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање

840 - 744161843 - 57

  

Приликом уплате на наведене уплатне рачуне, у поље позив на број одобрења унети: 97 41601, са шифром плаћања 153 - за готовинске уплате, односно 253 - за безготовинско плаћање.

 

  

Имајући у виду велики број позива и предлога за достављање хуманитарне помоћи и за упућивање различитих донација за борбу против COVID-19, Влада Републике Србије отворила је и посебан мејл и телефоне намењене за сва питања и предлоге о донацијама.

 

  

Сви коју желе да упуте хуманитарну помоћ или имају питања у вези са потребама за упућивање помоћи, могу се обратити на:


мејл ironfriendship@gov.rs и

телефоне +381 64 8350 478 и +381 11 292 7499.

 

  

На ове контакт телефоне и мејл могу се обратити сви појединци, институције, привредници, организације и сви заинтересовани из наше земље и света".


------------

Народна банка Србије усвојила је  Одлуку о накнадама у платном промету код уплата и преноса новчаних средстава ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19 („Сл. гласник РС", број 42/20), којом је прописано да се не могу наплаћивати накнаде и други трошкови за услуге које се пружају у платном промету при уплати, односно преносу новчаних средстава у динарима и девизама на наменске рачуне Републике Србије и Народне банке Србије који су отворени ради пријема донација у борби против епидемије болести COVID-19.

  

Банке, институције електронског новца, платне институције и јавни поштански оператор не могу од корисника платних услуга наплатити накнаду за пружање платне услуге којом се извршава платна трансакција за донације, без обзира на то да ли се та трансакција извршава као појединачна платна трансакција на основу оквирног уговора о пружању платних услуга или као једнократна платна трансакција.

  

Народна банка Србије неће наплаћивати накнаде за оне услуге које пружа при извршавању платних трансакција у вези са донацијама.


Донације - Инструкције за плаћање

АРХИВА ВЕСТИ

ereste