Дефискализација фискалних каса за време привременог затварања малопродајних објеката због ванредног стања

Пореска управа је, дана 25. марта 2020. године, на својој интернет страници http://www.purs.gov.rs/ објавила саопштење у вези са дефискализацијом фискалних каса за време привременог затварања малопродајних објеката због ванредног стања, у којем је наведено:

   

Обвезници који у складу са Одлуком Владе Републике Србије привремено затварају своје малопродајне објекте због уведеног ванредног стања, не би требало да врше дефискализацију фискалних каса, осим уколико привремени прекид обављања делатности региструју у Агенцији за привредне регистре.

   

Обвезник фискализације који је донео одлуку о привременом престанку обављања делатности због уведеног ванредног стања о томе може да обавести надлежну Пореску управу која води регистар фискализованих каса, електронским путем.

   

Привредни субјекти би требало да, уколико је то могуће, на видном месту истакну обавештење да објекат или део објекта у складу са наведеном одлуком не ради.

   

Уколико обвезник фискализације, услед новонастале ванредне ситуације, настави да обавља рад од куће, фискалну касу може да премести на место где обавља активност односно делатност, али је неопходно да, пре отпочињања обављања делатности од куће о томе електронским путем обавести надлежну Пореску управу која води регистар фискализованих каса.

   

Обавештења о привременом прекиду рада и/или раду од куће обвезници могу слати електронском поштом надлежној филијали Пореске управе у којој је седиште пореског обвезника.

   

Напомињемо да у периоду прекида рада обвезници нису у обавези да креирају дневне извештаје.".

   

Списак електронских адреса за пријем обавештења Пореска управа је објавила на следећој интернет адреси:

http://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6205/spisak-elektronskih-adresa-za-prijem-podnesaka-elektronskim-putem.html

   

Дакле, обвезници који, у складу са Одлуком Владе РС, привремено затварају своје малопродајне објекте због уведеног ванредног стања, а не региструју привремени прекид обављања делатности у АПР, не би требало да врше дефискализацију фискалних каса нити су у обавези да креирају дневне извештаје. Обвезник који је донео такву одлуку може, односно, требало би да електронским путем обавести надлежну Пореску управу која води регистар фискализованих каса.

   

Уколико обвезници региструју у АПР привремени прекид обављања делатности, треба да врше дефискализацију фискалних каса.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste