Рад „Рачуноводствене праксе“ и Савеза РР Србије у време ванредног стања

Савез рачуновођа и ревизора Србије и привредно друштво „РАЧУНОВОДСТВО" Д.О.О. за време трајања ванредног стања, организовали су рад на начин који омогућава професионалним рачуновођама - члановима Савеза рачуновођа и ревизора Србије и претплатницима на приручник „Рачуноводствена пракса", као и широј јавности, правовремено добијање свих потребних информација које се односе на примену прописа у време ванредног стања као и акта донетих од стране Владе Републике Србије и других надлежних органа у време ванредног стања и то:


   појединачна појашњења - одговори на конкретна питања дају се односно достављају свакодневно члановима Савеза РР Србије као и претплатницима на приручник „Рачуноводствена пракса" (мејлови путем којих могу постављати питања као и бројеви телефона могу се преузети овде);

   детаљне информације са објашњењима и упутствима за практичну примену у конитинуитету добијају претплатници на приручник „Рачуноводствена пракса" тако што је обезбеђено редовно излажење из штампе (приручник „Рачуноводствена пракса" бр. 8 изашао је из штампе и дистрибуиран је свим претплатницима), а по потреби биће достављана и специјална издања;

   актуелне информације објављују се свакодневно да нашим сајтовима: http://www.srrs.rs/ односно www.praksa.rs (доступно свима).

   

Све време трајања ванредног стања биће организован рад професионално, а у складу са  наредбама и препорукама надлежних институција, све у циљу пружања неопходних информација, појашњења и упутстава, везано за рад привредних и других субјеката у време ванредног стања.

   

Захваљујемо се свим члановима Савеза РР Србије и претплатницима на указаном поверењу.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste