(Могуће) померање рокова за подношење фин. извештаја и извештавање Агенције за заштиту животне средине

Према неким информацијама из надлежних државних органа може се очекивати да ће Влада РС донети одлуке о померању рокова за достављање:
   
редовних годишњих финансијских извештаја правних лица и предузетника, на основу Закона о рачуноводству,
    консолидованих годишњих финансијских извештаја, на основу Закона о рачуноводству,
    годишњих финансијских извештаја јавних друштава, на основу Закона о тржишту капитала.

   

Новоутврђени рокови биће померени на одређени период након престанка ванредног стања.

   

Детаљније о наведеним роковима објавићемо информацију када одговарајући прописи буду објављени у "Сл. гласнику РС".

   

Агенција за заштиту животне средине, на својој интернет страници http://www.sepa.gov.rs/, објавила je следећу информацију о комуникацији са Агенцијом и достављању података у Национални регистар извора загађивања:

   

„Агенција за заштиту животне средине ће у периоду ванредног стања наставити да пружа све своје услуге грађанима и сви релевантни подаци о стању животне средине ће и у будућем периоду бити објављивани на Интернет презентацији Агенције.

   

Због уведеног ванредног стања и настале здравствене кризе у Републици Србији, обавештавамо Вас да се извештајни период за достављање података за Национални регистар извора загађивања (НРИЗ) и Катастар контаминираних локација (ККЛ) продужава до окончања ванредног стања.

   

У време док траје здравствена опасност, телефонска подршка за НРИЗ ће бити доступна на следећим бројевим телефона:

   

064/8348625

064/8348644

064/6455852

064/8348622

   

Молимо Вас да сва питања доставите путем електронске поште. Колеге из подршке редовно одговарају на сва питања.

   

Email адреса НРИЗ подршке је: Nrizpodrska@sepa.gov.rs

   

Email адреса ККЛ подршке је: kkl-podrska@sepa.gov.rs

   

Поред тога, молимо Вас да уколико извештаје сем у електронској достављате и у папирној форми, исте доставите након завршетка ванредног стања."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste