Препорука Владе РС о исплати накнаде зараде у висини 100% од основа

У  „Сл. гласнику РС", бр. 50/20, од 3. априла 2020. године, објављен је Закључак Владе Републике Србије, који је донет на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а који се односи на препоруку послодавцима да запосленима, који се налазе на одсуству са рада због потврђене  заразне болести COVID-19 или због изолације или самоизолације, исплате накнаду зараде у висини 100% од основа.

   

Напомињемо да је Закључком дата препорука послодававцима, док је висина накнаде зараде, коју је послодавац у обавези да исплати запосленом приликом одсуства са рада у поменутим случајевима, утврђена Законом о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/05, ... 95/18) и Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник РС", бр. 25/19).

   

Тачком 1. Закључка, препоручује се послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате (у даљем тексту: накнада зараде), тако да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације, обезбеде право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

   

Према објашњењу Министасртва за рад, ова препорука се првенствено односи на лекаре, медицинско особље, војску и полицију, односно на запослене који су на одсуству са рада због непосредног излагања ризику ради обављања свог посла. 

  

Остваривање права на накнаду зараде у висини 100% од основа, врши се тако што се препоручује послодавцима да:

   

1) за првих 30 дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате из својих средстава;

2) почев од 31. дана одсуства са рада, висину накнаде зараде исплате тако што ће из средстава обавезног здравственог осигурања обезбедити законом прописани износ накнаде зараде, а из својих средстава обезбедити разлику до висине од 100% основа за накнаду зараде.

   

Одсуство са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, запослени доказује решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.

   

Препорука из овог закључка није обавезујућа, али би било добро да послодавци који имају могућности за то, поступе по њој. У вези са исплатом накнаде зараде за поменуте случајеве, писали смо у РП бр. 8/20.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste