НБС донела Инструкцију о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима за време трајања ванредног стања

Народна банка Србије (НБС) је 6. априла 2020. године, на својој интернет страници http://www.nbs.rs/, објавила информацију да је, у циљу омогућавања несметаног рада овлашћеним мењачима у току ванредног стања и испуњавања њихових обавеза у складу с прописима о мењачком пословању, донела Инструкцију о начину привременог поступања банака у раду са овлашћеним мењачима (Г. број 4703), која је ступила на снагу 6. априла 2020. године.

   

Инструкција се односи на банке које имају закључене уговоре са овлашћеним мењачима у вези са обављањем мењачких послова и њоме се привремено уређује начин поступања банака за време трајања ванредног стања проглашеног услед ширења болести Covid-19.

  

Инструкцијом се прописује:


да банка не може једнострано да раскине уговор који је закључила са овлашћеним мењачем само због околности које се односе на њено измењено пословање током трајања ванредног стања насталог услед болести Covid-19 (нпр. смањење обима активности, привремени престанак рада појединих пословних јединица и сл.);    


да је банка дужна да обезбеди минимум процеса рада, односно да предузме све потребне активности ради омогућавања овлашћеном мењачу да испуни прописане обавезе, у складу са уговором, а нарочито продају ефективног страног новца банци, уплату готовине у динарима на текући рачун код банке и сл.

   

Овом инструкцијом прописано је да су банке дужне да организују рад најмање једне експозитуре или свог другог организационог дела / пословне јединице на територији општине, односно града или градске општине на територији града Београда на којој је пре увођења ванредног стања радила једна експозитура или више њих или других организационих делова / пословних јединица банке, и то сваког радног дана, најмање два сата у току једног дана, у време када не постоји забрана кретања на јавним местима, при чему та два сата не могу да обухвате последњи сат пред почетак забране кретања, а у складу с наредбом Министарства унутрашњих послова којом се уређује ограничење и забрана кретања лица на територији Републике Србије ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести.

     

Поред тога, банке ће бити у обавези да обезбеде и телефонску линију за контакт на коју се могу јављати овлашћени мењачи, као и да податке о бројевима телефона и информације о радном времену њених експозитура или других организационих делова / пословних јединица за обављање послова са овлашћеним мењачима објаве на својим интернет презентацијама.

   

Инструкција се може преузети путем следећег линка:

https://nbs.rs/internet/latinica/20/dev/20200406_Instrukcija_menjaci.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste