Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво 1397

Влада Републике Србије је донела Одлуку о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво (даље у тексту: Одлука), која је објављена у „Сл. гласнику РС", бр. 54/20 од 10.4.2020. године, и која је ступила на снагу даном објављивања, а примењује се од 13. априла 2020. године.

   

Одлуком се уводи привремена забрана извоза основних производа битних за становништво у циљу спречавања критичне несташице ових производа, односно ублажавања последица несташице настале услед потребе становништва за повећаним снабдевањем проузрокованим ширењем заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

Забрана извоза из става 1. ове тачке се уводи у трајању од 30 дана за следећу робу:

 

Тарифна ознака

Наименовање

1206 00 99 00

Семе сунцокрета, у љусци

1512 11 91 00

Уље сунцокретово, сирово

1703 90 00 00

Меласа од шећерне репе

3401 11 00 00

3401 20 90 00

3401 30 00 00

Сапуни

Ex - осим влажних марамица за бебе из тарифне ознаке 3401 11 00 00

3402 90 90 00

Детерџенти

Ex - осим тоалетних куглица и таблета за машинско прање судова

3926 20 00 00

Рукавице (и одећа и прибор за одећу) од пластичних маса

9619 00 81 00

9619 00 89 10

Пелене за децу и одрасле

6307 90 98 00

Маске, пластичне са текстилним филтером

6307 90 92 00

Прекривке, текстилне за хируршку употребу

4818 50 00 00

Одело хируршко од папира

4818 90 10 00

4818 90 90 00

Маске папирне

4015 90 00 00

Одело заштитно, гумено

4015 11 00 00

4015 19 00 00

Рукавице, гумене, хируршке и остале

6210 10 92 00

Одело хируршко текстилно

2828 90 00 00

3808 94 10 00

3808 94 20 00

3808 94 90 00

3402 12 00 00

Варикина и остали дезинфектанти

Асепсол

2207 10 00 00

2207 20 00 00

2208 90 91 00

2208 90 99 00

Алкохол

9004 90 10 00

Наочаре, заштитне

   

Ограничава се извоз меркантилног кукуруза род 2019. година (тарифна ознака 1005 90 00 00), до 400 000 t.

   

Забрана се не односи на робу коју домаће лице купи у другој држави или царинској територији ако се та роба након спроведеног одговарајућег царинског поступка отпрема са територије Републике Србије, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање.

   

Изузетно, извоз производа са листе може се одобрити посебним актом Владе.

   

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво („Сл. гласник РС", бр. 28/20, 33/20, 37/20, 39/20, 41/20 и 43/20).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste