Омогућен избор банке ради исплате директних давања

Пореска управа је на порталу еПорези поставила образац ИПБ којим је омогућено привредним субјектима који имају отворене текуће рачуне код више банака да, у складу са чл. 13. Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19, најкасније 25. априла 2020. године доставе податак о називу банке код које ће бити отворен посебан рачун за исплату директних давања привредним субјектима.

   

     

Како би био извршен избор пословне банке код које ће бити отворен посебан рачун потребно је приступити порталу еПорези путем квалификованог електронског потписа и изабрати пријаву ИПБ (избор пословне банке). Након отварања ИПБ пријаве, потребно је из падајуће листе Банка изабрати назив банке и снимити наведени избор односно сачувати наведену пријаву.

 


Слика 1

Слика 2

АРХИВА ВЕСТИ

ereste