Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 099 од 27априла 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за фебруар 2020. године износила је 80.288 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 58.132 динара.

   

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је мања за 3,1% а реално за 3,7%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 3,0%, а реално мања за 3,6%.

  

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за фебруар 2020. године номинално је већа за 11,0%, а реално за 8,9%, док је просечна нето зарада већа за 10,9% номинално, односно за 8,8% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

фебруар 2020

фебруар 2020

Република Србија - укупно

 80 288

 58 132

Зараде запослених у радном односу

 80 731

 58 472

Зараде запослених ван радног односа

 52 648

 36 898

Зараде запослених у правним лицима

 85 296

 61 833

Зараде предузетника и запослених код њих

 42 747

 30 383

Зараде у јавном сектору

 92 060

 66 170

Зараде ван јавног сектора

 74 947

 54 485


АРХИВА ВЕСТИ

ereste