Данас истиче рок за пореске пријаве - наменски рачуни биће отворени за оне који нису то сами урадили

Министарство финансија је данас 30.04.2020. године на својој интернет страници (http://www.mfin.gov.rs/), у делу „Активности - вести" објавило информацију, у вези са истицањем рока за подношење ППП ПД пријаве и отварање наменских рачуна, следеће садржине:

   

Рок за подношење ППП ПД пријава за март, којим се одлаже плаћање пореза и доприноса на зараде, истиче данас, 30. априла 2020. године у поноћ, након чега ће Пореска управа извршити контролу приспелих пријава и укрштање са подацима Централног регистра обвезника социјалног осиграња, како би проверила да ли привредници који су се пријавили за коришћење мера испуњавају критеријуме из Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19.

   

Након извршених провера, списак са свим привредним субјектима који испуњавају критеријуме из уредбе Пореска управа доставља Управи за трезор на реализацију, која укршта тај списак са списком отворених наменских рачуна.

   

У случају да су неки привредни субјекти провером на сајту Народне банке Србије увидели да им још увек није отворен наменски рачун, обавештавамо их да ће им наменски рачуни бити отворени, и да ће моћи да користе погодности из Уредбе, уколико испуњавају друге услове који су Уредбом предвиђени.

   

Дакле, ником ко испуњава услове из Уредбе неће бити ускраћена средства ако до овог момента није отворио наменски рачун, већ ће такав рачун бити накнадно отворен, а како би 7. маја могла да почне исплата новчане помоћи у износу минималне зараде.

   

Подсећамо да је Уредбом прописано да сви привредни субјекти који имају текући рачун у само једној пословној банци, отворе код те исте банке и наменски рачун. Сви привредни субјекти који имају рачуне код више пословних банака имали су прилику да до 25.4.2020. на порталу еПорези Пореске управе изаберу пословну банку код које желе да им се отвори наменски рачун. Сви који се до тог рока нису определили за једну од својих пословних банака, немају разлога за бригу јер је Пореска управа, у складу са Уредбом, определила случајним избором једну од пословних банака у којој конкретан привредни субјекат има текући рачун."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste