Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава о исплати једнократне новчане помоћи

Министарство финансија - Управа за трезор је дана 4. маја 2020. године на својој интернет страници (https://www.trezor.gov.rs/src/news/1/) објавила Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава о исплати једнократне новчане помоћи.

   

Наведеним обавештењем се подсећа да право на исплату новчане помоћи у складу са Уредбом о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 („Сл. гласник РС", број 57/2020), има носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

   

Поред општег услова неопходно је да подносилац захтева у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, или да је власник животиње (краве, овце или козе), која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња.

   

Право на новчану помоћ имају и власници обележених и регистрованих кошница пчела, били они носиоци или чланови пољопривредног газдинства, под условом да имају 70 или више година старости у 2020. години.

   

Подсећамо, лицу које остварује право на новчану помоћ пољопривредним газдинствима одобрава се једнократна помоћ у апсолутном новчаном износу по јединици уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, односно по грлу краве, овце или козе, односно по кошници пчела, до највишег укупног износа новчане помоћи у складу са Уредбом, и то:

1) 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;

2) 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;

3) 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;

4) 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste