Продужено ограничењe висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме

У „Сл. гласнику РС" број 75 од 15. маја 2020. године објављена је Одлука о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме, којом се продужава ограничење цена у трговини на велико и мало, као и маржи свих учесника у ланцу снабдевања основних животних намирница и заштитне опреме за још 30 дана. Наведена Одлука је ступила на снагу даном објављивања, тачније 15. маја 2020. године.

   

Наиме, пре измена Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме („Сл. гласник РС", бр. 35/20, 55/20, 57/20 и 67/20) ограничењe висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме требало је да се примењује 60 дана - до 17. маја 2020. године.

   

Одредбама Одлуке о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме речи „60 дана" замењују се речима „90 дана", тако да се ограничење висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме продужава за још 30 дана - до 16. јуна 2020. године.

   

Такође, даном ступања на снагу Одлуке о изменама Одлуке о ограничењу висине цена и маржи основних животних намирница и заштитне опреме (15. мај 2020. године) престало је да важи ограничење цена у трговини на велико и мало за следећу робу: сапун, шампон, пасте за зубе, детерџенте, пелене за децу и одрасле, марамице, убрусе (у ролни и на комад) и тоалет папир.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste