Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) број 130 од 25. маја 2020. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за март 2020. године износила је 82.320 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 59.681 динар.

   

У односу на претходни месец, просечна бруто зарада номинално је већа за 2,5% а реално за 2,6%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 2,7%, а реално већа за 2,8%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за март 2020. године номинално је већа за 10,1%, а реално за 8,7%, док је просечна нето зарада већа за 10,0% номинално, односно за 8,6% реално.

  

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

март 2020

март 2020

Република Србија - укупно

 82 320

 59 681

Зараде запослених у радном односу

 82 707

 59 980

Зараде запослених ван радног односа

 54 637

 38 298

Зараде запослених у правним лицима

 87 417

 63 501

Зараде предузетника и запослених код њих

 45 370

 31 989

Зараде у јавном сектору

 92 810

 66 708

Зараде ван јавног сектора

 77 660

 56 559


АРХИВА ВЕСТИ

ereste